Alle nieuwsitems

Toon alles

1, 2, 3

Vorige   

 

Voor succesvol traject onderwijsvernieuwing: betrokken schoolleiders

Digitale revolutie in het onderwijs, deel 3

5 maart 2013 door John van Dongen   (49 keer bekeken)

In deel 1 van een serie artikelen over de digitale revolutie was de conclusie van onderzoeker en onderwijsadviseur John van Dongen dat ict-vernieuwingen zeker meerwaarde kunnen hebben voor het onderwijs. Dat gaat verder dan het toepassen van nieuwe technieken, het aanbieden van technische middelen en knoppencursussen. Ook de meerwaarde in didactische zin verdient aandacht. In deel 2 trok hij de trieste conclusie dat docenten soms onderwijsvernieuwing blokkeren. Gebrek aan sociale druk in de school, overschatting van eigen vaardigheden, faalangst en gebrek aan (didactische)kennis zijn factoren om niet met de nieuwe tools aan de gang te gaan. In dit afsluitende artikel wordt duidelijk dat de schoolleider de sleutelfiguur kan zijn in het proces van onderwijsvernieuwing.

De houding van de schoolleider kan een doorslaggevende invloed hebben op de mate waarin een school er in slaagt het onderwijs te vernieuwen. Het gebruik maken van digitale schoolborden, tablets, smartphones, social media en allerlei clouddiensten, hangt vaak samen met hun daadkracht en uitgedragen visie. “Schoolleiders zouden moeten stimuleren, de verbinding leggen tussen onderwijsvernieuwing en de onderwijskundige visie van de school. Ze zijn er ook voor verantwoordelijk dat er binnen de school voldoende tijd en middelen beschikbaar komen of zijn om die onderwijsvernieuwing zich verder te laten ontwikkelen.”

Lees meer

Stimuleringsregeling mediawijsheid in het basisonderwijs

Mediawijsheid stimuleringsregeling

20 februari 2013 door John van Dongen   (1026 keer bekeken)

Stimuleringsregeling voor meer mediawijsheid in basisonderwijs

Om leerkrachten en schoolbesturen bij te staan in het klaarstomen van leerlingen voor de mediasamenleving heeft Mediawijzer.net evenals voorgaande jaren een Stimuleringsregeling ingesteld.

Binnen de regeling is in totaal 200.000 euro beschikbaar voor projecten. Scholen kunnen zich vanaf 23 mei 2013 inschrijven voor de Stimuleringsregeling. Het expertisecentrum Mediawijzer.net is in 2008 op initiatief van de ministeries van OCW en Jeugd & Gezin opgezet.

EduTactiek kan de gehele aanvraag en uitvoering gratis voor u verzorgen. Belangstelling? Bel direct even met John van Dongen, hij neemt graag de mogelijkheden met u door. Tel. 06 1988 5195

 

 

Lees meer

Obstakels binnen onderwijsvernieuwing

Digitale revolutie in het onderwijs, deel 2

17 januari 2013 door John van Dongen   (175 keer bekeken)

In het eerste artikel over de digitale revolutie in het onderwijs was de conclusie dat nieuwe apparaten en toepassingen veel didactische kansen bieden, maar om die te pakken moet er wel professioneel leiderschap worden getoond. Want didactische vernieuwing is niet alleen het domein van de docenten, maar ook van het management. Door de onderwijsvisie op een enthousiaste wijze in de school over de bühne te brengen en docenten daar aktief bij te betrekken hebben schoolleiders een belangrijke rol in de professionalisering. In dit artikel gaat onderwijsadviseur en onderzoeker John van Dongen in op het gedrag van docenten als het gaat om het gebruik van digitale toepassingen in de lessen.

Lees meer

Digitale revolutie.

Hoe profiteren leerling en docent zo optimaal mogelijk van nieuwe ict-ontwikkelingen?

20 november 2012 door John van Dongen   (96 keer bekeken)

 

Indirect oefenen nieuwe technologische ontwikkelingen een grote invloed uit op ons onderwijs. Leren en studeren lijken bijna niet meer mogelijk zonder gebruik te maken van allerlei ict-hulpmiddelen. In de backoffice lijkt het onderwijsproces al bijna geheel geautomatiseerd. Lesroosters, registratie ziekteverzuim, cijferadministratie, leerlingvolgsystemen, en in iets mindere mate elektronische leeromgevingen, zijn vrijwel binnen iedere onderwijsinstelling gemeengoed. Ook in de les wordt steeds meer gebruik gemaakt van allerlei slimme apparaten, zoals digitale schoolborden, laptops, tablets en zelfs smartphones. Het onderwijs heeft daarvan geprofiteerd, maar zou er zeker nog veel meer uit kunnen halen, vindt onderwijsadviseur en onderzoeker John van Dongen. In een serie van drie artikelen gaat hij in op mogelijkheden en methoden, om scholen en docenten zo optimaal mogelijk te laten profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen.

Uit: Schoolfacilities november 2012

 

Lees meer

Subsidiewijzer

Uiterste inleverdata subsidie aanvragen

8 november 2012 door John van Dongen   (198 keer bekeken)

Onderwijsinstellingen en scholen laten soms plannen lopen omdat er geen geld voor is. Uitwisseling van Kennis staat echter hoog op de prioriteitenlijst van Europa. Er zijn dan ook alle mogelijke soorten subsidies te verkrijgen voor een groot scala aan activiteiten. Een leven lang leren is immers "hot"binnen de Europese Unie.

Edutactiek kan Instellingen voor onderwijs en beroepsopleidingen helpen bij het aanvragen van subsidie  voor activiteiten op het gebied van uitwisseling, samenwerking en mobiliteit binnen Europa.

Europese Unie

Aan de basis hiervan staat het programma Lifelong Learning.

Het doel van het actieprogramma Lifelong Learning 2007-2013 is een moderne kennismaatschappij te helpen opbouwen in de Europese Gemeenschap. Het programma stimuleert uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen de onderwijs- en beroepsopleidingsinstellingen in de Europese Gemeenschap.

 

EduTactiek heeft veel ervaring opgedaan in het organiseren van diverse studiereizen en uitwisselingstrajecten binnen Europa, de VS en Canada.

Lees meer

Toon alles

1, 2, 3

Vorige