Alle nieuwsitems

 

Met een cursus Word kom je er niet

NRC Next 04-10-2014 (p.10)

7 oktober 2014 door John van Dongen   (119 keer bekeken)

Een app voor vaderdag Programmeren Swipen en googelen, dat kunnen kinderen wel. Maar de creatieve kant van de computer blijft onbenut. Hoog tijd dat kinderen op de basisschool leren programmeren, vindt Hanne van Essen.

Lees meer

Streaming videolessen, oplossing voor krimpscholen?

Als docent

27 mei 2014 door John van Dongen   (1067 keer bekeken)

Door krimp kan het voor een school soms lastig worden om een bepaalde studierich- ting of een specifiek vak, te kunnen blijven aanbieden aan hun leerlingen (te duur door gering aantal leerlingen voor dit vak of niet in te vullen vacature in verband met geringe aantal uren). Hierbij valt te denken aan bijzondere vakken zoals Latijn, Grieks, Wiskunde D, filosofie of bijzondere examen talen, zoals Chinees of Russisch. Het gaat hierbij altijd om relatief kleine en specifieke doelgroepen. 

Lees meer

Veranderen doet pijn

Veranderingen kun je organiseren

27 maart 2014 door John van Dongen   (800 keer bekeken)

Organisatieveranderingen zonder weerstand?

Het afgelopen decennium is er enorm veel veranderd in onze Nederlandse samenleving. Vrijwel ieder gezin heeft inmiddels de beschikking over toegang tot het internet en jongeren kunnen zich geen leven meer voorstellen zonder een smartphone of tablet. Deze veranderingen komen in een “storm”, over ons heen. Om een storm in je voordeel te laten werken, bouwt de één een schuilkelder, terwijl de ander juist kiest voor een windmolen... 

Lees meer

Belastingproblemen met iPad voor docenten

Oproep

22 oktober 2013 door John van Dongen   (895 keer bekeken)

Een iPad van de baas is in principe niet onbelast. Een iPad wordt door de wetgever gelijkgesteld met een computer. Daarvoor geldt dat het zakelijk gebruik ten minste 90% moet zijn om belastingvrij te kunnen worden verstrekt. Daarom worden op sommige scholen zelfs logboeken aangemaakt. Daarin staat aangeven dat docenten de iPad dagelijks inleveren en de volgende dag weer in ontvangst nemen.

Lees meer

Onderwijsinnovatie evolueert vanaf de werkvloer

Jan van Schilt, Bonhoeffer College Enschede

24 september 2013 door John van Dongen   (1209 keer bekeken)

Afgelopen mei won docente Femke Gerritsen, bedenkster van de speciale iPadklassen op het Bonhoeffer College te Enschede, de Ververs Award 2013. Dat is een belangrijke stimuleringsprijs voor inspirerende onderwijsinnovaties. Voor Schoolfacilities een reden om te kijken op welke wijze het Bonhoeffer College zich daarmee onderscheidt van andere iPad initiatieven. We spraken daarvoor met Femke Gerritsen en Jan van Schilt, voorzitter van de centrale directie van het Bonhoeffer College.

 

 

Lees meer

Pathfinderschool Het Kristal

Martin Dekker, directeur: “Leerkrachten moeten meer rondkijken dan nakijken en de nieuwe media helpt hen daarbij”

8 september 2013 door John van Dongen   (868 keer bekeken)

Basisschool het Kristal in Dordrecht is sinds twee jaar een Pathfinder School: scholen in 119 landen in het Partners in Learning (PiL) netwerk van Microsoft. Samen zoeken de scholen naar toepassingen van ICT in het onderwijs. De leerlingen van het Kristal werken dagelijks met ICT en zetten hun eigen onderneming op. Het Pathfinder project vormt het cement tussen de leerlingen, de leraren en de ouders.

CBS het Kristal is een speel- en leercentrum voor zowel peuters als tieners, waarvoor de school alle mogelijke opvangmogelijkheden biedt. De medewerkers vormen één team onder leiding van één directeur. Er is één gezamenlijke focus: de ontwikkeling van kinderen. Onderwijs wordt geboden naar behoefte en gedifferentieerd naar niveau, tempo en eigen keuze. Zinvol leren gebeurt in projecten, waarin zelfredzaamheid en zelfstandig leren kenmerkend zijn.

Ze houden je kritisch
“Indirect heeft Microsoft er vast een commercieel belang bij, maar het wil scholen echt serieus stimuleren om onderwijs te moderniseren”, merkt Dekker. In het project is Microsoft geen aanbieder van allerlei spullen, maar levert de international softwarepakketten speciaal voor het onderwijs en kennis en expertise door regelmatig bijeenkomsten van het PiL netwerk te organiseren (bijvoorbeeld via webcasts als het een internationale meeting betreft). “Microsoft is een soort intermediair tussen de deelnemende scholen. Ze houden je kritisch.”

Leerlingenaantal groeit
De directeur krijgt positieve feedback van ouders op de plek van ICT op Het Kristal. “Kiezen ze voor ons vanwege de ICT? Ik weet het niet. Maar ik kan wel zeggen dat het leerlingenaantal in onze wijk krimpt terwijl onze school nog steeds groeit.”

 

 

 
 

Lees meer

ICT in het onderwijs: het gaat nu snel...

JORDI VAN ROOTSELER, STUDENT, Over BYOD op het Liemers College

26 maart 2013 door John van Dongen   (984 keer bekeken)

De wereld verandert, honderd jaar geleden werd er nog te paard gevochten om de vijand te bestrijden en tegenwoordig leg je met één druk op de knop het netwerk van je tegenstander plat. Alles is anders geworden en over honderd jaar zal er waarschijnlijk weer geschreven worden over wat er dan achterhaald is. Als er dan nog geschreven wordt...

In de 20e eeuw kwam na de uitvinding van de typemachine de computer op de markt, een lomp groot ding waar bestanden op gezet konden worden en waar je brieven op kon typen. Al gauw volgden opslagmedia als een diskette en later de cd. In de muziek gingen we van de 'lp' naar de 'cd' naar 'Itunes'.

Lees meer

BYOD: meer leerrendement tegen lagere kosten?

Harald Wiggers, Liemers College: “BYOD levert meer leerrendement tegen lagere kosten”

26 maart 2013 door John van Dongen   (6 keer bekeken)

Op diverse scholen in Nederland wordt op dit moment druk nagedacht of het principe Bring Your Own Device (BYOD) voor het onderwijs ook interessant is. Op het Liemers College ( Zevenaar/Didam) kunnen leerlingen en medewerkers daarom sinds augustus 2012 hun eigen laptop, netbook, tablet of smartphone meenemen. Harald Wiggers, voorzitter van de Centrale Directie en stuwende kracht achter BYOD is overtuigd van het succes, maar beseft dat er nog een lange weg te gaan is. “Het sluit perfect aan bij de leefwereld van de leerlingen en maakt maatwerk mogelijk. We willen het onderwijs minder tijds- plaats- en persoonsafhankelijk maken, maar wel meer gepersonaliseerd. Dat kan volgens ons, als iedere leerling gebruik kan maken van ICT en het hele team zich conformeert aan de onderwijsvisie.”

Het Liemers College in Zevenaar en Didam biedt plaats aan 3.000 leerlingen en heeft vier locaties. Geheel tegen de prognoses in groeit het leerlingenaantal, volgens Wiggers mede vanwege de vernieuwende visie op onderwijs die al een aantal jaren wordt uitgedragen. “Mijn motto is 'lesgeven mag, als het het leerproces maar niet verstoort'. Wij gaan uit van leerdoelen. Die bespreken we met de ouders, docenten en leerlingen, waardoor mogelijkheden voor hen ontstaan om zelf een weg te kiezen om die leerdoelen te halen. De docenten hebben in dat proces een grote rol, alleen niet als leraar voor de klas maar vooral als procesbegeleider van die leerling in het leerproces.”

Lees meer

Publicatie BYOD (Bring youre own Device)

Werk mee en lever je bijdrage aan deze publicatie

14 maart 2013 door John van Dongen   (1638 keer bekeken)

Op diverse scholen in Nederland wordt op dit moment druk nagedacht of het principe Bring Your Own Device (BYOD) voor het onderwijs ook interessant is. Het lijkt immers perfect aan te sluiten  bij de leefwereld van de leerlingen en maakt maatwerk mogelijk. Het kan een grote bijdrage leveren aan het minder tijds- plaats- en persoonsafhankelijk maken van ons onderwijs, terwijl het toch tegelijk meer gepersonaliseerd kan worden.

 

Lees meer

Digiwaardig

Hulp voor Nuggers?

9 maart 2013 door John van Dongen   (141 keer bekeken)

Nugger? De term 'nuggers' staat voor 'niet-uitkeringsgerechtigden'. Mensen die het door bijvoorbeeld crisis, werkloosheid of echtscheiding moeilijk hebben in financieel en/of sociaal opzicht. Zij komen niet in aanmerking voor een uitkering. Veel nuggers zijn van mening dat ze hun problemen zelf op moeten lossen, alleen weten ze niet hoe.

EduTactiek verzorgt, in nauwe samenwerking met de Rabobank Barneveld-Voorthuizen een speciale training onder de naam Digiwaardig. Door deze training leren mensen zich professioneel bewegen binnen de sociale media.

Lees meer

Voor succesvol traject onderwijsvernieuwing: betrokken schoolleiders

Digitale revolutie in het onderwijs, deel 3

5 maart 2013 door John van Dongen   (49 keer bekeken)

In deel 1 van een serie artikelen over de digitale revolutie was de conclusie van onderzoeker en onderwijsadviseur John van Dongen dat ict-vernieuwingen zeker meerwaarde kunnen hebben voor het onderwijs. Dat gaat verder dan het toepassen van nieuwe technieken, het aanbieden van technische middelen en knoppencursussen. Ook de meerwaarde in didactische zin verdient aandacht. In deel 2 trok hij de trieste conclusie dat docenten soms onderwijsvernieuwing blokkeren. Gebrek aan sociale druk in de school, overschatting van eigen vaardigheden, faalangst en gebrek aan (didactische)kennis zijn factoren om niet met de nieuwe tools aan de gang te gaan. In dit afsluitende artikel wordt duidelijk dat de schoolleider de sleutelfiguur kan zijn in het proces van onderwijsvernieuwing.

De houding van de schoolleider kan een doorslaggevende invloed hebben op de mate waarin een school er in slaagt het onderwijs te vernieuwen. Het gebruik maken van digitale schoolborden, tablets, smartphones, social media en allerlei clouddiensten, hangt vaak samen met hun daadkracht en uitgedragen visie. “Schoolleiders zouden moeten stimuleren, de verbinding leggen tussen onderwijsvernieuwing en de onderwijskundige visie van de school. Ze zijn er ook voor verantwoordelijk dat er binnen de school voldoende tijd en middelen beschikbaar komen of zijn om die onderwijsvernieuwing zich verder te laten ontwikkelen.”

Lees meer

Stimuleringsregeling mediawijsheid in het basisonderwijs

Mediawijsheid stimuleringsregeling

20 februari 2013 door John van Dongen   (1026 keer bekeken)

Stimuleringsregeling voor meer mediawijsheid in basisonderwijs

Om leerkrachten en schoolbesturen bij te staan in het klaarstomen van leerlingen voor de mediasamenleving heeft Mediawijzer.net evenals voorgaande jaren een Stimuleringsregeling ingesteld.

Binnen de regeling is in totaal 200.000 euro beschikbaar voor projecten. Scholen kunnen zich vanaf 23 mei 2013 inschrijven voor de Stimuleringsregeling. Het expertisecentrum Mediawijzer.net is in 2008 op initiatief van de ministeries van OCW en Jeugd & Gezin opgezet.

EduTactiek kan de gehele aanvraag en uitvoering gratis voor u verzorgen. Belangstelling? Bel direct even met John van Dongen, hij neemt graag de mogelijkheden met u door. Tel. 06 1988 5195

 

 

Lees meer

Obstakels binnen onderwijsvernieuwing

Digitale revolutie in het onderwijs, deel 2

17 januari 2013 door John van Dongen   (175 keer bekeken)

In het eerste artikel over de digitale revolutie in het onderwijs was de conclusie dat nieuwe apparaten en toepassingen veel didactische kansen bieden, maar om die te pakken moet er wel professioneel leiderschap worden getoond. Want didactische vernieuwing is niet alleen het domein van de docenten, maar ook van het management. Door de onderwijsvisie op een enthousiaste wijze in de school over de bühne te brengen en docenten daar aktief bij te betrekken hebben schoolleiders een belangrijke rol in de professionalisering. In dit artikel gaat onderwijsadviseur en onderzoeker John van Dongen in op het gedrag van docenten als het gaat om het gebruik van digitale toepassingen in de lessen.

Lees meer

Digitale revolutie.

Hoe profiteren leerling en docent zo optimaal mogelijk van nieuwe ict-ontwikkelingen?

20 november 2012 door John van Dongen   (96 keer bekeken)

 

Indirect oefenen nieuwe technologische ontwikkelingen een grote invloed uit op ons onderwijs. Leren en studeren lijken bijna niet meer mogelijk zonder gebruik te maken van allerlei ict-hulpmiddelen. In de backoffice lijkt het onderwijsproces al bijna geheel geautomatiseerd. Lesroosters, registratie ziekteverzuim, cijferadministratie, leerlingvolgsystemen, en in iets mindere mate elektronische leeromgevingen, zijn vrijwel binnen iedere onderwijsinstelling gemeengoed. Ook in de les wordt steeds meer gebruik gemaakt van allerlei slimme apparaten, zoals digitale schoolborden, laptops, tablets en zelfs smartphones. Het onderwijs heeft daarvan geprofiteerd, maar zou er zeker nog veel meer uit kunnen halen, vindt onderwijsadviseur en onderzoeker John van Dongen. In een serie van drie artikelen gaat hij in op mogelijkheden en methoden, om scholen en docenten zo optimaal mogelijk te laten profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen.

Uit: Schoolfacilities november 2012

 

Lees meer

Subsidiewijzer

Uiterste inleverdata subsidie aanvragen

8 november 2012 door John van Dongen   (198 keer bekeken)

Onderwijsinstellingen en scholen laten soms plannen lopen omdat er geen geld voor is. Uitwisseling van Kennis staat echter hoog op de prioriteitenlijst van Europa. Er zijn dan ook alle mogelijke soorten subsidies te verkrijgen voor een groot scala aan activiteiten. Een leven lang leren is immers "hot"binnen de Europese Unie.

Edutactiek kan Instellingen voor onderwijs en beroepsopleidingen helpen bij het aanvragen van subsidie  voor activiteiten op het gebied van uitwisseling, samenwerking en mobiliteit binnen Europa.

Europese Unie

Aan de basis hiervan staat het programma Lifelong Learning.

Het doel van het actieprogramma Lifelong Learning 2007-2013 is een moderne kennismaatschappij te helpen opbouwen in de Europese Gemeenschap. Het programma stimuleert uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen de onderwijs- en beroepsopleidingsinstellingen in de Europese Gemeenschap.

 

EduTactiek heeft veel ervaring opgedaan in het organiseren van diverse studiereizen en uitwisselingstrajecten binnen Europa, de VS en Canada.

Lees meer