Expertise

Verandertrajecten

Onze maatschappij anno 2012 dankt haar richting en inrichting voor een groot deel aan de inzet en het bestaan van ons omringende moderne technologieën. Natuurlijk oefent deze ontwikkeling grote invloed uit op het leven dat wij leiden. Zo langzamerhand heeft het er de schijn van dat iedereen wel lijkt te Pingen, What's appen, Twitteren of te Facebooken. EduTactiek heeft de afgelopen tien jaar een enorme expertise opgebouwd in het uitvoeren of uitbesteden van innovatieve projecten, waarbij de processen en de mensen binnen organisaties verbeterd danwel veranderd dienden te worden. 


Sociale Media beleid 

Zowel Bottom Up – als Top Down benaderingen met betrekking tot het benoemen, introduceren en rotsvast implementeren van Sociale Media beleid, met het oog op de PR, marketing en participatie mogelijkheden zijn vaste onderdelen uit onze order portefeuille. We verzorgen hierbij zowel adviestrajecten op maat als beroepsgerichte trainingen. Iedere training die door ons wordt uitgevoerd is altijd gerelateerd aan de gewenste doelen binnen het bedrijf of de instelling, omdat hiervoor, in nauw overleg met de opdrachtgever, uitgebreid wordt geanalyseerd wat het beste werkt binnen de gegeven omstandigheden.


Digitaal toetsen

Bij het toetsen gaat het in het onderwijs tegenwoordig niet alleen meer over het reproduceren van kennis. Ook het testen van inzicht, attitudes en vaardigheden komt aan bod. Dit lijkt soms moeilijk te verwezenlijken binnen een klassieke leer-klas-omgeving. ICT kan hierbij helpen, met name door digitale toetsing.( o.a. Wintoets, QuestionMark Perception , Quayn ) Om tegemoet te komen aan de nieuwe vormen van leren zijn er ook verschillende toetsvormen. EduTactiek kan helpen bij het maken en formuleren van toetsbeleid,  eventueel verbonden met de RTTI  benadering.( zowel voor formatieve/ als summatieve toetsing )


Humanising Technologie

Het geven van (project)leiding, aan te implementeren innovaties, waarbij de verbinding gezocht dient te worden, tussen mensen, processen en eventueel gekozen technologische interventies en middelen behoort dan ook tot de ruime expertise van EduTactiek. Omdat de belangrijkste veranderingen vaak technologie gedreven veranderingen zijn, is een verdere absolute meerwaarde van EduTactiek het kunnen verstaan en vertalen van technisch jargon naar menselijke gevolgen en waarden.  


Tablets en BYOD in het onderwijs

 

De tablet maakt het helemaal. Dat geldt voor privégebruik, werksituaties en het onderwijs. De meeste leermiddelen komen digitaal beschikbaar, office pakketten zijn vaak online en draadloos is op vrijwel ieder school voorhanden. Het “vertrouwde” computerlokaal wordt vervangen door voorzieningen waarmee gebruikers altijd, overal en met elk device hun (school)werk kunnen uitvoeren.

Voor scholen die plannen in deze richting hebben, is het raadzaam zich terdege te oriënteren voordat daadwerkelijk overgegaan wordt op de aanschaf van bijvoorbeeld tablets. Is het Bring Youre Own Device ( BYOD ) principe misschien ook wat voor uw school?

Edutactiek heeft hiermee inmiddels veel ervaring opgedaan in de dagelijkse onderwijspraktijk. Belangrijke vragen hierbij:

  • Op welke wijze helpt het ons onderwijs en de school als we tablets invoeren?
  • Is het BYOD principe ook wat voor onze school?
  • Hoe maak je van de invoering van tablets op  school een succes, zowel financieel als qua profilering?
  • Starten we met een kleine pilot of kiezen we meteen voor een bredere aanpak?
  • Met welke groepen docenten/leerkrachten en leerlingen gaan we aan de slag?
  • Wat moet er gebeuren voordat er daadwerkelijk gestart kan worden.
Op deze en vele andere vragen zoeken we graag met u naar de juiste antwoorden binnen uw situatie.

 

Coachingstrajecten


Edutactiek heeft ruime ervaring en expertise opgebouwd met betrekking tot (personal) coachingstrajecten. Zowel onze intervisie- als supervisietrajecten worden door onze opdrachtgevers hooglijk gewaardeerd.