Digiwaardig

Digiwaardig klein

DIGIwaardig & ICT-Bekwaamheid in het VO-onderwijs


In februari 2015 wordt samen met de Christelijke Scholengemeenschap Melanchthon en de gemeente Rotterdam, gestart  met een DIGIwaardig traject.  

Met de DIGIwaardig oplossing proberen we de attractiviteit van het onderwijs te laten toenemen, terwijl we tegelijkertijd, vanuit onze maatschappelijke waarden, enthousiaste, werkzoekenden een zetje in de goede richting kunnen geven.

We doen dit door een slimme combinatie te zoeken waarbij professionaliseringstrajecten voor docenten worden verrijkt met “extra handjes in de klas”.

Veelal hoogopgeleide werkzoekenden met ICT affiniteit, volgen tegelijk met de docenten een gedegen DIGIwaardig training ( in nauwe samenwerking met de school), waarbij zij opgeleid worden om te kunnen worden ingezet als digi-assistent/trainer van deze docenten. Dit  bevordert de  functionele toepassing  van  ICT in de onderwijslespraktijk, met veel  gebruik van social media en interactiviteit op Digiborden en Touchscreens.

DIGIwaardig richt zich op de ICT bekwaamheidseisen vanuit Vier- in- balans van Kennisnet.


Wie zijn wij?

DIGIwaardig©  is een concept van Gert Jan Pruim en John van Dongen, twee ervaren en maatschappelijk betrokken onderwijs ondersteuners. Met het concept van DIGIwaardig, proberen zij hun natuurlijke werkomgeving ( onderwijs ) te verbinden met een doelgroep die, op dit moment, wat lastiger aan de slag komt: hoogopgeleide, oudere werkzoekenden.

Het idee is dat scholen hierdoor hun professionaliseringstrajecten voor hun docenten een extra dimensie kunnen geven, door “extra ondersteuning on the job”, door gemotiveerde Digitaal Onderwijs Assistenten. Terwijl de werkzoekenden, de mogelijkheid krijgen om hun maatschappelijke waarde te laten toenemen, met 21st century skills, uitbreiding van hun netwerken en job oppotunities.

 

Waarom DIGIwaardig Academy?

DIGIwaardig staat voor innovatie en interactiviteit waarbij de optimale oplossing voor goed onderwijs centraal staat. De synergie die wordt gezocht, leidt  tot een upgrading van het ICT gebruik in de vakles en uiteindelijk tot  een eigentijdse,  attractieve, interactieve digitale Leeromgeving.

Een school die kiest voor deelname aan een DIGIwaardig traject, kiest voor professionalisering van haar docenten met een extra motiverende toevoeging. Bovendien pakt zo’n school haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als opleidingsinstituut, door extra kansen te bieden aan werkzoekenden.


DIGIwaardig & ICT-Bekwaamheid in het VO-onderwijs

 

Sociale media en educatieve software zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Vrijwel edere school probeert om tot een optimale integratie van ICT binnen de lespraktijk te komen om het best haalbare onderwijs te kunnen bieden. Touchscreens, Digiboarden, laptops en tablets enz. zijn gemeengoed. Iedere school stelt daarbij , vanuit haar visie, haar eigen doelen. Het behalen van die doelen,zoals kwaliteitsverbetering, het personaliseren en verhogen van de  interactiviteit  van onderwijs, is niet altijd even gemakkelijk. DIGIwaardig helpt daarbij!

Binnen het onderwijs neemt de behoefte aan ICT-bekwaamheid  door de inzet van bijvoorbeeld digiborden, tablets, devices, ELO (Elektronische Leer Omgeving) een prominente plaats in.  

Van de toepassing van bepaalde ICT-middelen  en differentiatie mogelijkheden binnen het onderwijs is bekend  dat dit tot betere leeropbrengsten zal leiden.

De onderwijsgevende en zijn vaardigheden in het toepassen van ICT-middelen speelt hierin een prominente rol. De DIGIwaardig  workshops en cursussen zijn er op gericht onderwijsgevenden én directie- en MT leden  door  scholing te ondersteunen om  hun onderwijsdoelen en visie op gebied van ICT- bekwaamheid te bereiken.

 

Oproep VO-scholen uit Rotterdam en omgeving

op dit moment komen wij graag in contact met andere scholen en schoolbesturen uit Rotterdam en omgeving, die meer zouden willen weten van dit traject.

Uiteraard is het ook voor scholen en schoolbesturen die niet in de buurt van Rotterdam zijn gevestigd mogelijk, om samen met u en uw gemente te verkennen of dit DIGIwaardig ook voor u interessant is.

Het snelst zoekt u even telefonisch contact met: John van Dongen, 0619885195 of stuur even een mailtje naar: info@edutactiek.nl