Coaching

EduTactiek kan u ook helpen met persoonlijke coaching. Het kan hierbij gaan om zowel intervisie als supervisie trajecten.


Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituaties. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers (ongeveer zes). Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de basisvaardigheden van communicatie. Binnen een intervisiegroep mag geen sprake zijn van hiërarchie. De coach dient als middel om dit proces te begeleiden en het zelfoplossende vermogen binnen de organisatie te bevorderen. 


Supervisie

Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl.

Het geeft zicht op welke situaties iemand problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

De supervisant verkent en herkent vaste patronen en gaat op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die de interacties sturen. Hij/zij leert denken voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in het werk zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.