Advisering

Analyse

Adviestrajecten die worden uitgevoerd door EduTactiek starten altijd met één of meerdere, kosteloze intake analyse gesprekken. Naar aanleiding van de analyse wordt, in nauw overleg met de opdrachtgever een duidelijk adviestraject vastgesteld. Hierbij zijn begrippen als Meetbaar en Tijdgebonden essentiele onderdelen van het traject. Dat we erg veel vertrouwen hebben in ons werk en onze adviezen kan blijken uit onze werkwijze.


Garantie voor succes

In de meeste gevallen zal de opdrachtgever, ook bij grotere of langduriger trajecten, telkens in de vorm van ingeplande evaluatie momenten, de vinger aan de pols kunnen houden. 

Vaak zullen advsiestrajecten, uitgevoerd door EduTactiek, dan ook worden benoemd op basis van een vast aantal benoemde, betaalde dagen, waarna in overleg met de opdrachtgever, al snel kan worden overgeschakeld naar nacalculatie, op basis van werkelijk bestede tijd. Dit zorgt ervoor dat de opdrachtgever altijd tussentijds kan bepalen of en hoelang een traject nog voortgezet zal worden. Zo komt de opdrachtgever altijd uit op het voor hem meest profijtelijke traject, met kosten die geheel door de opdrachtgever in de hand kunnen worden gehouden.