Over EduTactiek

EduTactiek is de naam van het onderwijs adviesbureau van John van Dongen dat hij in 2012 is gestart. John heeft 21 jaar ervaring in het onderwijs als docent binnen het voortgezet onderwijs. Waarbij hij de laatste vier jaar deel uitmaakte van het schoolmanagement.

Is daarna 11 jaar werkzaam geweest als senior-consultant met als  specialisme onderwijs-innovatie bij een landelijk werkend onderwijsinnovatie bureau.  Daar heeft hij mede aan de basis  gestaan van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen zoals BYOD en het mixen van digitale content en het schoolboek binnen de dagelijkse lespraktijk in de klas. Als organisatie en veranderkundig expert heeft hij zich daarbij voornamelijk beziggehouden met het maken van concrete vertalingen tussen, schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen.

Vanuit een heldere visie, probeert hij zijn opdrachtgevers te laten ervaren dat innoveren vooral positieve effecten genereert. Deze visie wordt misschien wel het best verwoord door het motto van EduTactiek : “onderwijs leert: onderwijs innoveert”. John’s stijl van werken is altijd gebaseerd op het samen zoeken en werken aan oplossingen. De menselijk waarde gekoppeld aan een gezonde dosis resultaatgerichtheid staan daarbij voorop. Hij baseert zijn werkwijze daarbij onder andere op het gedachtegoed van David L. Cooperrider: de Appreciative Inquiry en is te typeren als een Rijnlandse veranderaar.

EduTactiek werkt samen in de Kennismaatschap